• Achteraf betalen
  • Staffelkorting bij 3
  • Gratis retourneren

Retourservice

Je hebt het recht je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om je ontvangen product retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Indien je gebruik maakt van dit herroepingsrecht moet het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en indien mogelijk in de originele verpakking aan de The Dutch Tea Box worden geretourneerd. Om gebruik te maken van dit recht kun je contact met ons opnemen via het email adres info@tdtb.nl 

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. de terugbetaling is kosteloos voor de consument.


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
 

- Aan [naam, adres, e-mailadres webwinkel]:

 
Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

 
Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

 
Naam/Namen consument(en)

 
Adres consument(en)
 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 
Datum

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is